Aktuelt nyt

Vedr. Generalforsamling 2020.

Sidste nyt.

Generalforsamling 2020 er planlagt til torsdag den 1 oktober kl. 19.

Dagsorden vil blive udsendt ca. 2 uger før i henhold til Vedtægten.Generalforsamlingen, der skulle være afholdt i slutningen af April 2020, er på grund af Covid-19 udsat indtil videre.


Der vil blive indkaldt til denne, når myndighederne åbner op for store forsamlinger, der skal afholdes indendørs.


Den daglige drift incl.reparationer vil blive foretaget, selvom der ikke er et godkendt budget for 2020.