Forsikringer

E/F Dalum Centrum har forsikringer i følgende:

Bygningsforsikring i Gjensidige Forsikring Erhverv.

Glasforsikring i DG. Dansk Glasforsikring.