Medlemmer af bestyrelsen

Følgende bestyrelse blev valgt på generalforsamlingen i Dalum Centrum 16 - 6 2021.


Bestyrelsesmedlemmer:


Formand:

Margith Y. Jensen.    Floravænget 31 st. th.               Tlf. 21 45 98 46

Næstformand:

Finn A. Hansen. Floravænget 23 st. tv.                       Tlf. 20 12 46 22

Bestyrelsesmedlemmer:

Lars L. Olsen / DEAS A/S.     Søren Frichs Vej 50. 8230 Åbyhøj.
Tlf. 39 46 63 22

Julie Christensen.      Floravænget 19 st. th.              Tlf. 22 27 37 47

Johnny Nielsen          Floravænget 11 st. th.              Tlf. 25 32 01 61

Suppleant.

1. Anders K. Dyrhøj   Floravænget 29 1. th.               Tlf. 23 65 38 08

2. Anja Juul               Heliosvænget 42 st. dør 2         Tlf. 28 71 42 09